Integreeritud juhtimissüsteem

Esvikas algab kliendisuhete juhtimine kliendikesksest mõtlemisest, kus ettevõtte tegevuse planeerimine algab ja lõppeb kliendi vajaduste ja soovide tundma õppimisega ning rahuldamisega. Kliendikesksel mõtlemisel ja teeninduskvaliteedi tõstmisel on ettevõtte jaoks väga oluline roll.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2015 sertifikaat tõestab kliendile, et seda omav ettevõte, kavandab ja viib ellu teeninduskvaliteedi tõstmist läbi rahulolu uuringute, juhtimissüsteemist tulenevate nõudmiste ning kliendikeskse mõtlemise.

Lisaks eelpooltoodud sertifikaadile omab AS Esvika Elekter alates 2009. aasta detsembrist ka EVS-EN ISO 14001:2015 Keskkonnajuhtimissüsteemi ja ISO 45001:2018 Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteemi sertifikaate. 

Keskonnajuhtimissüsteem võimaldab AS-il Esvika Elekter välja arendada ja ellu viia poliitikat ning eesmärke, mis võtavad arvesse õigusakte ja muid nõudeid, mida ettevõte tunnustab.

Töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem (edaspidi TTO) võimaldab Esvika Elekter AS-il ohjata TTO riske ja parendada TTO-alase tegevuse toimimist. 

Kõiki kolme juhtimissüsteemi tuntakse AS-is Esvika Elekter integreeritud juhtimissüsteemi nime all, millel on ühised eesmärgid ja poliitika.