Kauba tagastamine

Kauba tagastamise avaldus

Tarbijast Ostja, s.o füüsiline isik, kes ostab kaupa väljaspool enda majandus- või kutsetegevust, saab e-poest ostetud kaubad soovi korral Esvikale tagastada ja tagastamise õigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest ning seda ka juhul, kui tegemist ei ole puudusega kaubaga. Taganemisõigust ei ole selliste toodete puhul, mis on valmistatud, arvestades Ostja isiklikke vajadusi või Ostja esitatud tingimuste kohaselt (nt mõõdukaabel); oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada (nt Ostja vajaduste kohaselt komplekteeritud elektrikilp vms).

Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbijast Ostja taganemistähtaja jooksul esitama Esvikale taganemisavalduse. Taganemisavalduse leiab siit.

Kauba tagastamiseks peab Ostja viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest, ostetud asjad tagastama samasse Esvika müügiesindusse, kust kauba ostis (müügiesinduste kontaktandmed on toodud Esvika kodulehel www.esvika.ee).

Kauba tagastamisega seotud kulud kannab Ostja. Esvika tagastab tagastatud kauba müügihinna 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest samale pangakontole, millelt konkreetse ostu eest tasuti. Kuni kauba tagastamiseni on Esvikal õigus tagasimakse tegemisest keelduda.

Esvikale tagastatav kaup peab olema kahjustusteta ja seda ei tohi olla kasutatud muul viisil, kui on vaja kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Kui kaupa on Ostja poolt kahjustatud või kasutatud, ei ole Esvikal kohustust kaupa tagasi võtta ega raha tagastada.