Esvika juriidiline aadress on muutunud!

 

Hea koostööpartner!

Alates 20.06.2018.a. on seoses tänava ümbernimetamisega muutunud AS`i Esvika Elekter juriidiline aadress. 

Ettevõtte ülejäänud rekvisiidid jäävad endiseks. 

Meie uus juriidiline aadress on Karjavälja 6, 12918 Tallinn.

Seoses eelmainituga palume edaspidi kasutada arveldustes ja kirjavahetuses AS`ga Esvika Elekter ettevõtte uut juriidilist aadressi.